Vergoeding

Vergoeding diëtist in 2023
Hieronder vindt u de feiten voor 2023 op een rijtje. Voor aanvullende informatie over de vergoedingen die op u van toepassing zijn kunt u altijd contact opnemen.

Basisverzekering: Vanaf 2013 worden de eerste 3 uur dieetadvies weer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn gemiddeld 4-5 consulten. Daarnaast is het mogelijk dat u nog een extra vergoeding krijgt vanuit uw aanvullende verzekering.

Kinderen t/m 17 jaar: Kinderen hebben geen eigen risico, de eerste 3 uur vanuit de basisverzekering worden geheel vergoed. Mocht u nog een aanvullende verzekering hebben dan is het mogelijk dat u nog een extra vergoeding krijgt.

Volwassenen: Houdt u er wel rekening mee dat als u gebruik gaat maken van vergoeding uit uw basisverzekering, u eerst uw eigen risico “op moet gebruiken”. Tenzij u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de ketenzorg (zie hieronder). Dit komt voor 3 uur (dit is de maximale vergoeding voor de diëtist) op maximaal €210,-. Het eigen risico geldt voor alle zorg die u krijgt vanuit de basisverzekering, denk hierbij aan bloedprikken, ziekenhuisbezoek en medicatie. Als u eigen risico ‘op’ is, komt u in aanmerking voor volledige vergoeding. U kunt dit navragen bij u zorgverzekeraar.

Ketenzorg/Chronische aandoening: Heeft u Diabetes Mellitus, COPD of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten)? Dan valt uw vergoeding mogelijk onder ketenzorg. U betaald dan geen eigen risico.

Verwijzing: U heeft geen verwijzing meer nodig van de (huis) arts om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar. Behalve als u recht hebt op vergoeding vanuit de ketenzorg.

Hoeveel consulten een behandeling omvat varieert per persoon. Een inschatting van de duur en frequentie van de totale begeleiding wordt besproken tijdens het intakegesprek. Of u kunt hierover vrijblijvend een afspraak maken voor nadere kennismaking en uitleg.