Tarieven

Tarieven

  • Vervolgconsult: € 31,50
  • 1e afspraak (intake): € 91,50,-
  • 2e afspraak: € 46,50
  • Weegconsult: € 16,50

De tijd die een afspraak in beslag neemt is over het algemeen als volgt:

  • 1e afspraak (intake): 60 minuten spreekuur + 30 minuten administratie
  •  2e afspraak: 30 minuten spreekuur + 15 minuten administratie
  • Vervolgconsult: 30 minuten spreekuur


Niet nakomen afspraak
Als u niet aanwezig kunt zijn op de gemaakte afspraak kunt u deze 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Is de afspraak niet (op tijd) afgezegd dan worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.