Tarieven

In eerste instantie wordt bij dieetadvies gebruikgemaakt van de vergoeding vanuit de basisverzekering. Onderstaande tarieven zijn van toepassing als u meer afspraken heeft dan de zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven regulier

  • Vervolgconsult: € 39,50
  • Weegconsult: € 22,50

Tarieven ‘op reis met Hap en Snap’
Let op: de intake en eerste 3 vervolgconsulten worden altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Indien de vergoeding op is betaald u het onderstaande tarief.

  • Vervolgconsult: € 41,50
  • Weegconsult: € 22,50

De tijd die een afspraak in beslag neemt is over het algemeen als volgt:

  • 1e afspraak (intake): 60 minuten spreekuur + 15-30 minuten voedingsadvies
  •  2e afspraak: 30 minuten spreekuur + 0-15 minuten voedingsadvies
  • Vervolgconsult: 30 minuten spreekuur

Niet nakomen afspraak
Als u niet aanwezig kunt zijn op de gemaakte afspraak kunt u deze 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Is de afspraak niet (op tijd) afgezegd dan worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.